Deeljemantelzorg

Deeljemantelzorg is een laagdrempelig en veilige online community. Het biedt cliënten van zorginstellingen en hun mantelzorgers de mogelijkheid om in een beveiligde web omgeving met elkaar, met de cliëntenraad en de instelling te communiceren over door de zorginstelling geboden zorg.

 

Download de brochure

 

Dit initiatief van de zorgbelangorganisaties biedt een laagdrempelig en onafhankelijk communicatieplatform voor alle partijen die betrokken zijn bij de zorg binnen een instelling. Op een efficiënte en doelgerichte wijze vergroten van de participatie van cliënten en hun omgeving bij het kwaliteitsbeleid van de instelling. Bij Deeljemantelzorg staat meedoen en meedenken centraal.

Waarom Deeljemantelzorg?

Ondanks wetgeving en talloze maatregelen die de kwaliteit van zorg moet waarborgen, bestaat er, vooral bij naastbetrokkenen, nog veel ongerustheid over de kwaliteit van zorg binnen instellingen. Wanneer cliënten niet de zorg krijgen die ze verdienen, geeft dit niet alleen verdriet bij de patiënten, maar het netwerk van ondersteuners meent ook te hebben gefaald in de verzorging van hun dierbare.

Deeljemantelzorg is een community die mantelzorgers de gelegenheid biedt om onafhankelijkheid van tijd en plaats betrokken te blijven bij de zorg voor hun dierbare. Het kenmerkt zich door participatie van, en communicatie tussen mantelzorgers onderling en interactiviteit tussen de community en cliëntenraad van een zorginstelling. Deze extra dimensie in de relatie tussen zorgaanbieder en zorgvrager is essentieel om de kwaliteit binnen een zorginstelling te monitoren en te verbeteren.