GLEAN Study Manager

GLEAN Study Manager © kan gebruikt worden voor het verzamelen en analyseren van gegevens bij klinisch onderzoek. Een schaalbaar, betrouwbaar en uiterst stabiel 'webbased' informatiesysteem. GLEAN is conform Good Clinical Practice en heeft vele toepassingen in de Zorg en Farmacie.

GLEAN Study Manager

GLEAN Study Manager is een web-based applicatie waarmee de registratie, administratie en informatie voorziening van patiëntgegevens voor klinische studies en onderzoeken geautomatiseerd en uitermate veilig kan plaatsvinden. Het systeem biedt artsen, onderzoekers en datamanagers de mogelijkheid om vanaf iedere locatie studies te definiëren, eCRF’s te realiseren, data in te voeren en te wijzigen en rapportages te maken.

 •  faciliteert de samenwerking tussen (centraal-)datamanagers, artsen, coördinatoren en onderzoekers;
 •  biedt eCRF’s en audit trails voor de betrouwbare invoer en beheer van patiënt- of deelnemergegevens;
 •  levert effectieve en consistente informatie door actuele actielijsten, rapporten, grafieken en tellingen.

Gebruiksvriendelijk

Door diverse voorzieningen en een geïntegreerde help-functie is het werken met GLEAN Study Manager zeer eenvoudig en RSI veilig. Installatie van extra software op de PC is niet nodig. Een browser met internetverbinding is voldoende en de gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers in de cloud. Door specifiek gebruikte technologie biedt GLEAN Study manager een zeer veilige afhandeling van data over het internet.

Beschikbaarheid

GLEAN Study Manager wordt aangeboden vanaf een gecertificeerd datacentrum met beveiligde servers die 24x7 beschikbaar zijn ongeacht uw locatie.

Glean Study Manager audittrail scherm.Glean Study Manager rapporten.

GLEAN Study Manager ...

 • biedt mogelijkheden om trialinformatie te delen;
 • geeft de centrale datamanager inzicht in wat datamanagers doen voor welke patiënt/deelnemer aan onderzoek/arts/onderzoeker;
 • algemene trialinformatie hoeft slechts één keer ingevoerd te worden;
 • gebruikers kunnen tegelijkertijd werken, elkaars werk overnemen en/of raadplegen;
 • de applicatie is goed beveiligd volgens de normen van de NEN7510 en FDA compliance;
 • privacy-gevoelige patiëntengegevens zijn goed beschermd;
 • is meertalig en dus reeds geschikt voor internationaal gebruik;
 • binnen de applicatie kunnen rollen en rechten geformuleerd worden die de toegang tot de gegevens reguleert;
 • overzichten, rapporten en tellingen kunnen worden gemaakt, waarbij variabelen kunnen wisselen;
 • rapporten kunnen als beveiligde pdf worden aangeboden via een geïntegreerde e-mail functie.

Functionaliteit GLEAN Study Manager ...

 • multi-site patiëntendatabase;
 • eCRF ontwerp en (versie-)beheer;
 • eCRF validatieregels, audit trail en loging;
 • consistentie controles (data-integriteit);
 • taakbeheer (oa. actielijst eCRF’s);
 • online queries;
 • statistieken en logfile gebruik GLEAN Study Manager;
 • documentkabinet (SOP’s, financieel);
 • uitgebreide zoekfunctionaliteit;
 • online tips en help op veldniveau;
 • mededelingensysteem functioneelbeheer;
 • gebruikersbeheer (rollen en rechten);
 • gepersonaliseerde rapportages;
 • data exporteren voor excel en spss;
 • archieffunctie voor de trials;
 • importeren patiëntgegevens en eCRF bestanden.

Gebruikte technologie

 • gecodeerde data in MySQL-database;
 • dynamische MySQL-generatie op basis van rollen en rechten;
 • permanente authenticatie controle op de interactie met de GLEAN server en database;
 • beveiligde datatransport (SSL);
 • 24×7 server monitoring (SLA);
 • data uitwisseling onder andere via XML, CSV, HL7, SOAP.

GLEAN Study Manager is onder andere in gebruik bij ...

 • HOVON (Erasmus MC)
 • Borstkanker Onderzoek Groep
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Maxima medisch centrum Veldhoven / Eindhoven
 • Stichting Herstel & Balans
 • Trimbos
 • Ned. Ver. van Obstetrie & Gynaecologie
 • Erasmus MC

Interesse in een demonstratie?

Wij kunnen geheel vrijblijvend bij u op bezoek komen om Glean Study Manager of een van de andere producten te demonstreren. U bent ook van harte welkom bij ons op mooie kantoor in Rijen.

Heeft u vragen?

Bel ons op +31 (0)85 744 11 94