Portal

Portal laat uw klanten en medewerkers op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier met elkaar samenwerken. Uw huisstijl is makkelijk in te stellen. Naar behoefte worden verschillende functies ingeschakeld, zoals agenda, two-step authentication, autorisatiemodel, meertaligheid en analytics.

Portal

De Portal is een krachtig en flexibel product. Het laat mensen samenwerken op één en hetzelfde platform (applicatie). Uw klanten en medewerkers werken via de portal op dezelfde database (gegevens). Ze doen dat op basis van de rechten die uw functioneel beheerder in het autorisatiemodel van het systeem heeft ingesteld. De rechten en mogelijkheden kunnen worden ingesteld op ieder dataveld in de database. Bijvoorbeeld: moet een bepaald veld getoond worden aan een klant al dan niet, mag een veld door een patiënt of deelnemer aan een onderzoek gewijzigd worden of alleen gelezen worden, voor iedere rol binnen uw organisatie kan ook bepaald worden wat deze medewerker wel of niet moet kunnen of zien, etc etc.

Er zijn meerdere functionaliteiten die naar behoefte aan- of uitgezet kunnen worden, zoals agenda, planningsysteem, two-step authentication, meerdere talen en analytics (rapportages).

De portal laat dus mensen samenwerken en op een manier dat uw gevoelige bedrijfsdata optimaal beschermd is.

De portal is een generiek product en is geschikt voor iedere branche en organisatie.

Wie maakt momenteel gebruik van de Portal?

  • Medische onderzoeksinstellingen;
  • Woningcoöperaties;
  • Gemeentelijke instellingen;
  • Welzijnsinstellingen;
  • Hightech.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen: +31 (0)85 744 11 94.